General

Privacy Policy

Dit privacybeleid ("Privacybeleid") regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als onderdeel van uw gebruik van onze Website (de "Website") en de bijbehorende diensten (hierna gezamenlijk "Diensten" genoemd).

1 Algemeen

Nodalview hecht veel waarde aan privacy en zet zich daarom in om de (persoons)gegevens van al haar stakeholders met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te beschermen en persoonsgegevens uitsluitend op een eerlijke en rechtmatige wijze te verwerken.

Dit privacybeleid (“ Privacybeleid ”) regelt de verwerking van uw persoonlijke gegevens in verband met uw gebruik van onze website (de “ Website ”) en bijbehorende diensten (hierna “ Diensten ”).

Deze verwerking wordt uitgevoerd door NODALVIEW als verwerkingsverantwoordelijke , met maatschappelijke zetel te Louizalaan 523, 1050 Brussel , België (“ wij ”, “ onze ”), ingeschreven bij de KBO (Kruispuntbank Ondernemingen) onder het nummer BE0823 .015.207 in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens zorgvuldig, transparant en in strikte overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming te beschermen en te verwerken. Sinds 25 mei 2018 geldt de nieuwe Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens (De Algemene Verordening Gegevensbescherming – “AVG” ) en de intrekking van Richtlijn 95/46/EG zijn van kracht. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de AVG en de nationale regelgeving (“ gegevensbeschermingsvoorschriften ”).

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 16-08-2023

2 Reikwijdte van het privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op onze klanten, partners en websitebezoekers voor persoonlijke gegevens die door Nodalview worden verzameld en verwerkt via deze website en aanverwante diensten.

Dit privacybeleid bevat essentiële informatie over hoe Nodalview als gegevensbeheerder persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden en legt uw rechten als betrokkene uit.

3 Doel, wettelijke basis en verzamelde gegevens

3.1 Werving

Het verwerken van uw sollicitatie naar een baan bij Nodalview. Als u uw sollicitatie bij ons indient, geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens om uw sollicitatie te beoordelen en hierover contact met u op te nemen.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat wij voor ons rekruteringsproces geen gevoelige gegevens over u hoeven te verzamelen, zoals gegevens waaruit uw ras of etnische afkomst, uw politieke, religieuze of filosofische opvattingen, uw vakbond, uw gezondheid of uw seksleven. Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om ons spontaan ongevraagd gevoelige gegevens te verstrekken (bijvoorbeeld in uw sollicitatiebrief of tijdens het sollicitatiegesprek), u dit op eigen risico doet en wij daar tijdens het wervingsproces geen rekening mee zullen houden.

Verwerkte gegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, geboortedatum
 • Contactgegevens: adres, e-mailadres , telefoonnummer.
 • Afbeelding
 • Persoonlijke karaktertrekken
 • Onderwijs en training
 • Professionele informatie (inclusief uw CV en motivatiebrief)
 • Persoonlijke vaardigheden
 • Assessments en evaluaties over uw professionele capaciteiten en uw persoonlijkheid.

3.2 Marketing

Sociale Netwerken

Nodalview heeft een pagina op verschillende sociale netwerken, zoals Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter en Youtube . Deze pagina's worden gebruikt om u op de hoogte te houden van ons nieuws en indien nodig contact met u op te nemen als u ons een vraag stelt via e-mail of opmerkingen. Als u ons persoonsgegevens toestuurt via het berichtensysteem van een sociaal netwerk, worden deze uitsluitend gebruikt om uw vraag te beantwoorden of uw verzoek op te volgen. Vervolgens verwerken wij uw persoonlijke gegevens op basis van ons legitieme belang in de communicatie met bezoekers van onze pagina.

Deze sociale netwerken fungeren als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over hoe zij uw gegevens kunnen verwerken, verwijzen wij u naar hun privacybeleid.

Verwerkte gegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • Alle door u verstrekte informatie

Evenementen

Wanneer u zich registreert en deelneemt aan een van de evenementen die wij organiseren, verwerken wij een aantal van uw persoonlijke gegevens op basis van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens om het evenement dat u wilt bijwonen te beheren/organiseren.

Op onze evenementen kunnen wij sfeerfoto’s maken (dat wil zeggen foto’s die de sfeer van een evenement weergeven, maar geen specifieke onderwerpen). Waarschijnlijk maken we ook foto’s waarop mensen herkenbaar zijn. In een dergelijk geval kunnen deze foto’s alleen met uw toestemming worden gemaakt.

Verwerkte gegevens

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam
 • Contactgegevens: emailadres
 • Afbeeldingen

Stuur mij de app

Wij bieden de mogelijkheid om u per SMS een downloadlink voor onze applicatie te sturen. Hiervoor vragen wij u om de volgende gegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: voornaam, achternaam
 • Contactgegevens: telefoonnummer
We gebruiken deze informatie om u de downloadlink naar de app te sms'en.

Als u mogelijk zou kunnen profiteren van een van onze productaanbiedingen, kunnen we u bellen om de voortgang van uw proefperiode te controleren en of u geïnteresseerd bent in ons volledige product. Als u niet langer wilt dat wij u bellen, kunt u ons altijd vragen u niet meer te bellen.

Proefregistratie

Als u zich via onze app of webplatform aanmeldt voor een gratis proefperiode, vragen wij u in ieder geval om de volgende gegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: voornaam, achternaam
 • Contactgegevens: e-mailadres , telefoonnummer
 • Functie, inschrijvingsdoel
We gebruiken deze informatie om u e-mails te sturen waarmee u het meeste uit uw gratis proefperiode van ons product kunt halen. U kunt zich altijd afmelden voor e-mailcommunicatie via de links in de e-mails die wij sturen of door ons hierom te vragen.

Als u mogelijk zou kunnen profiteren van een van onze productaanbiedingen, kunnen we u bellen om de voortgang van uw proefperiode te controleren en of u geïnteresseerd bent in ons volledige product. Als u niet langer wilt dat wij u bellen, kunt u ons altijd vragen u niet meer te bellen.

Downloaden van ebooks

Indien u een van onze e-boeken wilt downloaden , vragen wij u om een aantal van uw gegevens. Dit zal waarschijnlijk inclusief zijn

 • Persoonlijke identificatiegegevens: voornaam, achternaam
 • Contactgegevens: e-mailadres , telefoonnummer
 • Functietitel

Wij gebruiken deze gegevens om u het e-boek per e-mail te sturen. We kunnen u ook enkele marketing- e-mails sturen die betrekking hebben op het onderwerp van het e-boek. U kunt zich altijd afmelden voor e-mailcommunicatie via de links in de e-mails die wij sturen of door ons hierom te vragen.

Als u mogelijk zou kunnen profiteren van een van onze productaanbiedingen, kunnen we u bellen om te zien of u geïnteresseerd bent. Als u niet langer wilt dat wij u bellen, kunt u ons altijd vragen u niet meer te bellen.

Webinars

Wij organiseren webinars. Als u hieraan wenst deel te nemen, vragen wij u om enkele gegevens. Dit omvat waarschijnlijk:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: voornaam, achternaam
 • Contactgegevens: e-mailadres
Deze gegevens gebruiken wij om u een uitnodigingslink en eventueel herinneringen voor deelname aan het webinar te sturen. We kunnen u ook enkele marketing- e-mails sturen die betrekking hebben op het onderwerp van het webinar. U kunt zich altijd afmelden voor e-mailcommunicatie via de links in de e-mails die wij sturen of door ons hierom te vragen.

Als u mogelijk zou kunnen profiteren van een van onze productaanbiedingen, kunnen we u bellen om te zien of u geïnteresseerd bent. Als u niet langer wilt dat wij u bellen, kunt u ons altijd vragen u niet meer te bellen.

3.3 Nieuwsbrief

Nodalview kan u haar nieuwsbrief sturen als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor dit doel. Als u onze nieuwsbrieven niet langer wenst te ontvangen, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken via de link die rechtstreeks in elke nieuwsbrief is geïntegreerd. Voor meer informatie over het recht om uw toestemming in te trekken, verwijzen wij u naar sectie “8. Uw rechten” van dit beleid.

Verwerkte gegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam.
 • Contactgegevens: e-mailadres .

3.4 Cookies

Surfen op onze website – Essentiële cookies. Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om de gebruiker in staat te stellen zich op de site te verplaatsen of om bepaalde gevraagde functionaliteiten te bieden. Deze cookies worden geplaatst op basis van een gerechtvaardigd belang .

Surfen op onze website – Functionele cookies (voorkeuren). Elke keer dat u onze website bezoekt, verzamelen wij gegevens over uw surfgedrag en uw gebruik van onze website, waarbij we gebruik maken van cookies en andere technologieën om ervoor te zorgen dat onze website optimaal werkt. Deze cookies worden alleen met uw toestemming geplaatst .

Surfen op onze website – Marketingcookies (advertentiecookies). Met deze cookies kan de website gepersonaliseerde reclameboodschappen naar de gebruiker sturen. Deze cookies worden alleen met uw toestemming geplaatst .

Surfen op onze website – Statistische (analytische) cookies. Deze cookies verzamelen gegevens over het gebruik van de website (aantal bezoekers, tijd doorgebracht op de pagina, enz.). Deze cookies worden alleen met uw toestemming geplaatst .

Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken en uw rechten in verband hiermee kunt u ons Cookiebeleid lezen.

3.5 Servicecontracten

Servicecontract. Wanneer u deelneemt aan en/of een contract met Nodalview uitvoert, verzamelen wij informatie van onze leveranciers en partners om dat contract uit te voeren.

Verwerkte gegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam
 • Contactgegevens: telefoonnummer, e- mailadres
 • Werkgever (organisatie die u vertegenwoordigt)
 • Alle andere informatie die we mogelijk nodig hebben om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen

3.6 Wettelijke verplichtingen

Naleving van wettelijke verplichtingen. Indien wettelijk vereist door een bevoegde autoriteit, kan Nodalview uw persoonsgegevens doorgeven aan de politie of gerechtelijke autoriteiten als bewijs van mogelijke misdrijven of als er gerechtvaardigde vermoedens bestaan van een illegale handeling of een misdrijf dat u heeft gepleegd bij het registreren of gebruiken van de Website of Diensten.

Verwerkte gegevens:

 • Alle informatie die wettelijk wordt opgevraagd door een bevoegde autoriteit.

3.7 Client relationships

Het verwerken van uw verzoek of klacht. Wanneer u ons een verzoek stuurt en hiervoor uw gegevens met ons deelt (hetzij via onze contact- of klachtenformulieren op onze website of enig ander communicatiekanaal), gebruiken wij uw gegevens om op uw verzoek te reageren door contact met u op te nemen. Wij verwerken dan uw identificatie- en contactgegevens, evenals de inhoud van uw bericht, omdat u hiermee akkoord gaat door ons uw verzoek te sturen. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor de afhandeling van uw vraag of klacht, voor zover dat nodig is.

4 Openbaarmaking van uw gegevens aan derden

Als algemene regel geldt dat persoonlijke gegevens niet openbaar worden gemaakt, verkocht of doorgegeven aan andere instanties, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van een uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of de politie. In het uitzonderlijke geval dat Nodalview persoonsgegevens doorgeeft aan andere organisaties, wordt dit expliciet vermeld wanneer de gegevens worden opgevraagd of wanneer de uitdrukkelijke toestemming van de persoon wordt gevraagd.

Persoonsgegevens kunnen echter ook gedeeld worden met onderaannemers aan wie Nodalview bepaalde verwerkingsactiviteiten heeft toevertrouwd. In dit geval wordt er altijd een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten tussen Nodalview en de verwerker om ervoor te zorgen dat zij dezelfde garanties op het gebied van gegevensbescherming bieden als Nodalview. Wij zorgen ervoor dat persoonsgegevens door verwerkers uitsluitend worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. De onderaannemer is verplicht alle wettelijke verplichtingen en instructies van Nodalview na te leven.

5 Locatie van de verwerking van uw gegevens

In het geval dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een derde land of internationale organisatie (d.w.z. buiten de EER (Europese Economische Ruimte)), zullen wij ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derde landen die geacht worden een ‘adequaat’ niveau van bescherming door de Europese Commissie (een lijst met geschikte derde landen is beschikbaar op de website van de Europese Commissie), of, wanneer uw persoonlijke gegevens niet worden verzonden naar een land dat een passend beschermingsniveau biedt, zullen wij passende waarborgen treffen met de entiteit het ontvangen van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld standaardcontractbepalingen van de EU of bindende bedrijfsregels) om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens beschermd blijven in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

In deze specifieke gevallen en via de volgende organisaties zal een doorgifte plaatsvinden buiten de EER (Europese Economische Ruimte):

 • Google Analytics - Verenigde Staten
 • Hubspot - Verenigde Staten
 • Amazon Web Services - Verenigde Staten

6 Beveiligingsmaatregelen toegepast op uw gegevens

Nodalview heeft technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking van uw persoonsgegevens aan derden, evenals elke andere ongeoorloofde verwerking van deze gegevens, te voorkomen.

Wij hebben er alles aan gedaan om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid te waarborgen van informatiesystemen en diensten die persoonsgegevens verwerken. Deze maatregelen omvatten fysieke en operationele veiligheidsmaatregelen, toegangscontrole, bewustmakings- en vertrouwelijkheidsclausules. Al onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens te respecteren.

7 Bewaring van uw gegevens

Nodalview bewaart of verwerkt persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. In het bijzonder worden uw persoonsgegevens in onze systemen bewaard zolang dit redelijkerwijs nodig is om onze diensten te verlenen.


De bewaartermijn voor gegevens varieert afhankelijk van de aard van de dienstverlening. Wij bewaren uw gegevens:

 1. In het geval dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming:
 • Zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor u toestemming heeft gegeven.
In het geval dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens gebaseerd is op ons legitieme belang:
 • Zo lang als nodig is om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor uw gegevens worden verzameld en verwerkt.
 • Zo lang als nodig is voor het uitvoeren van onze bedrijfsvoering.
In het geval dat de verwerking gebaseerd is op wettelijke verplichtingen;
 • Zo lang als nodig is om te voldoen aan onze wettelijke, contractuele en wettelijke verplichtingen

Wij garanderen dat we slechts beperkte toegang bieden tot gearchiveerde gegevens en dat we uw persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren als de bewaartermijn is verstreken.

8 Uw rechten als betrokkene

Op grond van de AVG hebben betrokkenen de mogelijkheid om hun rechten uit te oefenen zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De betrokkene kan de volgende rechten uitoefenen:

8.1 Toestemming voor toegang

U heeft op elk moment en kosteloos het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en om een kopie op te vragen van de persoonsgegevens die Nodalview over u verzamelt.

8.2 Recht op rectificatie

U heeft altijd het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of onvolledige persoonsgegevens aan te laten vullen.

8.3 Recht op verwijdering (“recht om vergeten te worden”)

U kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens uit de systemen van Nodalview.

Het verzoek om uw persoonsgegevens te verwijderen kan vanwege contractuele of wettelijke verplichtingen niet altijd worden ingewilligd. Nodalview zal bij het reageren op uw verzoek rekening houden met deze verplichtingen.

8.4 Recht van oppositie

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien de verwerking plaatsvindt op grond van het gerechtvaardigd belang van Nodalview of het algemeen belang. Wij zullen de verwerking stopzetten, tenzij wij overtuigende legitieme gronden voor de verwerking of voor de uitoefening van wettelijke rechten kunnen aantonen. Ook in het geval van direct marketing kunt u bezwaar maken, zodat persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

8.5 Recht om toestemming in te trekken

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens die Nodalview met uw toestemming verzamelt, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken. U kunt zich bijvoorbeeld altijd afmelden voor nieuwsbrieven. Het intrekken van uw toestemming geldt echter niet voor verwerkingen die eerder door Nodalview zijn uitgevoerd.

8.6 Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen heeft de betrokkene het recht om de beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te verkrijgen. Wij blijven uw gegevens opslaan, maar beperken het gebruik ervan. Dit verzoek kunt u bijvoorbeeld indienen wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist zijn of dat de verwerking door Nodalview onterecht is. We moeten alleen aan deze verzoeken voldoen in specifieke gevallen die door de wet zijn gedefinieerd.

8.7 Recht op gegevensportabiliteit

De betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens, verwerkt door Nodalview, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en/of deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Deze rechten kunnen kosteloos worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar info@nodalview.com .

Wij verbinden ons ertoe om binnen een maand na ontvangst op uw verzoek te reageren. Wij kunnen eerst om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en er zeker van te zijn dat het verzoek van u afkomstig is.

8.8 Recht om een klacht in te dienen

Indien u bovendien klachten heeft over de manier waarop Nodalview uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of elektronisch via:

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/citizen/actions/lodge-a-complaint

9 Contact Details

Als u opmerkingen, vragen of zorgen heeft over de informatie in deze verklaring, of over een ander probleem met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Nodalview, neem dan contact met ons op via info@nodalview.com

10 Amendementen

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken om wijzigingen in onze praktijken met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens of wijzigingen in de toepasselijke wetgeving weer te geven. Dit doen wij door de bijgewerkte versie op deze website te plaatsen. Wanneer wij wijzigingen in onze Privacyverklaring plaatsen, zullen wij de datum en het versienummer van de “Laatst bijgewerkt” van onze Privacyverklaring wijzigen. Belangrijke wijzigingen zullen op onze homepage worden geplaatst. Niettemin raden wij u aan om regelmatig onze privacyverklaring te lezen.